Přípravný kurz k aprobační zkoušce

Zveřejněno 18. 7. 2022

Nemocnice Šumperk a.s. otevírá přípravný kurz na aprobační zkoušku pro cizí státní příslušníky v oboru všeobecná a praktická sestra. Cílem kurzu je úspěšné zvládnutí ústní závěrečné části aprobační zkoušky.

Nabízíme:

 • kvalitní přípravu na aprobační zkoušky pro NLZP;
 • zkušené školitele;
 • účast školitelky u aprobačních zkoušek;
 • individuální konzultační hodiny nad rámec kurzu;
 • možnost zajištění ubytování a stravování.

Důležité informace:

 • délka trvání kurzu: 14 týdnů (3,5 měsíce), celkový počet hodin kurzu: 136 hodin;
 • cena kurzu: 14 000 Kč;
 • cena individuální konzultační hodiny: 450 Kč/hodinu;
 • kurz bude realizován v případě naplnění kapacity kurzu min. 3 účastníky;
 • registrace prostřednictvím formuláře.

V případě zájmu kontaktujte:

Témata:

 • Anatomie/fyziologie, Ošetřovatelská péče u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, Ošetřovatelská péče u pacientů se zánětlivým onemocněním srdečního svalu a se srdečním selháváním, Ošetřovatelský proces; (8 hodin)
 • Ošetřovatelská péče u pacientů s hypertenzí, včetně komplikací, Ošetřovatelská péče u pacientů s chronickou ischemickou chorobou dolních končetin, Úkoly sestry při infuzní léčbě a umělé výživě pacienta; (8 hodin)
 • Ošetřovatelská péče u pacientů s onemocněním žil, včetně komplikací, Osobnost, rysy osobnosti, charakter, temperament, schopnosti a motivace, Zdraví a nemoc, potřeby nemocného; (8 hodin)
 • Anatomie/fyziologie, Ošetřovatelská péče u pacientů s akutní respirační insuficiencí, Ošetřovatelská péče u pacientů se zánětlivým onemocněním plic; (8 hodin)
 • Anatomie/fyziologie, Ošetřovatelská péče u pacientů s onemocněním slinivky břišní, Ošetřovatelská péče u pacientů s onemocněním střev, Úkoly sestry při enterální výživě pacienta v závažném stavu, Ošetřování nemocného se stomií na trávicím
  a močovém traktu; (8 hodin)
 • Anatomie/fyziologie, Ošetřovatelská péče u pacientů s onemocněním ledvin
  a močových cest, Verbální a neverbální komunikace, Agresivita a agresivní jedinec v práci všeobecné sestry, Edukace pacientů a jeho blízkých; (8 hodin)
 • Anatomie/fyziologie, Ošetřovatelská péče u pacientů s onemocněním krevním, Ošetřovatelská péče u pacientů s onemocněním endokrinologickým; (8 hodin)
 • Ošetřovatelská péče u pacientů s poruchou vnitřního prostředí, Psychologické aspekty v práci všeobecné sestry, Poruchy příjmu potravy, Úkoly sestry při podávání kyslíkové léčby; (8 hodin)
 • Základní a rozšířená neodkladná resuscitace, Ošetřovatelská péče u pacientů v akutním stavu, Základní životní funkce a fyziologické funkce; (8 hodin)
 • Ošetřovatelská péče u pacientů s infekčním onemocněním, Hygienický
  a protiepidemický režim pracovišť, Dezinfekce a sterilizace, Úkoly sestry při odběru biologického materiálu; (8 hodin)
 • Ošetřovatelská péče u pacientů s dalším onemocněním GIT, Ošetřovatelská péče
  u pacientů s náhlou příhodou břišní, Poruchy příjmu potravy; (8 hodin)
 • Anatomie/fyziologie, Ošetřovatelská péče u pacientů s poraněním končetin, Ošetřovatelská péče u pacientů s poraněním páteře a hlavy, Imobilizační syndrom; (8 hodin)
 • Anatomie/fyziologie, Ošetřovatelská péče u pacientů s poraněním a onemocněním v oblasti krku, Ošetřovatelská péče u pacientů s poraněním a onemocněním v oblasti hrudníku; (8 hodin)
 • Anatomie/fyziologie, Ošetřovatelská péče u pacientů s neurologickým onemocněním, Ontogenetický vývoj, Edukace pacientů a jeho blízkých, Kvalita a bezpečí ošetřovatelské péče; (8 hodin)
 • Anatomie/fyziologie, Ošetřovatelská péče o ženu, Psychologická problematika handicapovaných nemocných, Vybrané diagnostické výkony a vyšetření, Terapeutické výkony; (8 hodin)
 • Anatomie/fyziologie, Ošetřovatelská péče o dítě, Syndrom CAN, Příprava a podávání léků, Lékové formy a základní lékový skupiny; (8 hodin)
 • Anatomie/fyziologie, Ošetřovatelská péče o seniory, Psychologická problematika v paliativní péči, Komplexní ošetřovatelská péče, Hemoterapie; (8 hodin)