Studenti – praxe a stáže

Zveřejněno 18. 7. 2022

Na našich pracovištích nabízíme možnost absolvovat odborné praxe a stáže.

Nemocnice Šumperk více než 10 let spolupracuje se školskými zařízeními a podílí se na praktickém výcviku studentů a žáků zdravotnických i nezdravotnických oborů v přípravě na budoucí povolání.

Medikům, studentům oborů NLZP i žákům nabízíme možnost absolvovat stáž/praxi na našich akreditovaných pracovištích pod vedením zkušených školitelů.

Jak požádat o praxi/stáž?

 • Student se zájmem o stáž/praxi vyplní ve všech jeho bodech přiložený formulář a odešle jej na personální oddělení Nemocnice Šumperk, a to nejpozději 1 měsíc před plánovaným nástupem na stáž/praxi.
 • Personální a mzdové oddělení žádost elektronicky převezme, projedná zaslané požadavky a elektronicky stáž/praxi potvrdí, případně nabídne alternativu. Zároveň dohodne termín osobního jednání pro podpisy smlouvy, u kterého je nutné předložit doklad o očkování a doklad o odpovědnosti za škodu způsobenou při praktické výuce nebo v přímé souvislosti s ní.
 • Cena za poskytnutí pomůcek při absolvování praxe/stáže je paušální a činí 60 Kč/den.
 • Pracovní oděvy a obuv je povinen si student/žák zajistit na vlastní náklady.
 • Nemocnice Šumperk umožní studentovi/žákovi zakoupit si obědy za cenu 125 Kč, informace možno žádat na personálním a mzdovém oddělení.
 • Upozorňujeme, že dle vyhlášky č. 79/2013, §14 a) odstavec 1, písm.b/2 je student SŠ a VOŠ povinen před vstupem na pracoviště absolvovat lékařskou prohlídku pro posouzení zdravotní způsobilosti studenta před jeho zařazením do praktické přípravy. Prohlídku musí absolvovat u lékaře, který poskytuje pracovně lékařské služby poskytovatele praxe v Nemocnici Šumperk a.s. (žádanku o provedení prohlídky student obdrží na personálním a mzdovém oddělení při podpisu smlouvy). K této prohlídce je nutno doložit výpis ze zdravotní dokumentace od obvodního lékaře.

Níže můžete vyplnit on-line formulář nebo si stáhněte žádost ve word dokumentu a zašlete na emailovou adresu: personalni@nemocnicesumperk.cz

Žádost o praxi/stáž

  O vás

  Vaše adresa

  O praxi/stáži

  Termín

  O vašem studiu

  O vaší škole/fakultě

  Adresa školy/fakulty

  Jednatel/ka (děkan/ka, ředitel/ka)

  Kontaktní osoba (referent/ka praktikanta)