Kurz Sanitář

Zveřejněno 10. 5. 2024

Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář

Termín zahájení kurzu: září/říjen 2024

Cena: 9.000 Kč

Máte zájem o práci v našem týmu?

Pak je tento kurz určen právě Vám! Jeho absolvováním získáte odbornou způsobilost pro výkon zdravotnického povolání v oboru Sanitář a možnost pracovního uplatnění v Nemocnici Šumperk a.s.

Rozsah a podmínky kurzu:

Odborné školení trvá cca 2,5 měsíce. Teoretická část kurzu má celkem 100 vyučovacích hodin a školení probíhá 2x – 3x týdně v kongresovém sále nemocnice. Praktická část kurzu má 80 vyučovacích hodin a probíhá souvisle 10 pracovních dní na odborných lůžkových a ambulantních odděleních nemocnice. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí, po jejímž úspěšném ukončení obdrží účastníci „Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem“ v oboru Sanitář. Podmínkou pro zařazení do kurzu je dovršení věku 18 let, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav a očkování proti virové hepatitidě typu B.

Absolvent kurzu se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména při pomocné a obslužné činnosti, která je nutná pro poskytování zdravotní péče, např.:

  • doprovod a převoz pacientů v areálu nemocnice
  • dezinfekce prostředí
  • polohování a péče o pacienty
  • zajištění pochůzek, atd.

Pokud máte zájem o tento kurz, pošlete nám úplně a čitelně vyplněnou přihlášku na e-mail: personalni@nemocnicesumperk.cz.

Tel.: 583 335 006